PRZED OPERACJĄ

Badania zawarte w tym pakiecie:

OB
Morfologia krwi + rozmaz
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
Czas protrombinowy
Glukoza
HBs antygen lub przeciwciała anty HBs
Przeciwciała anty HCV
Elektrolity (Na, K)

W pakiecie 10% taniej!

Zalecane dodatkowe badania : Grupa krwi+Rh, Fibrynogen.

Czeka Cię operacja? Chcesz szybko i sprawnie wykonać potrzebne badania laboratoryjne? Zestaw „Przed operacją” zawiera wszystkie najważniejsze badania diagnostyczne konieczne do oceny Twojego stanu zdrowia, tak aby zabieg operacyjny mógł być przeprowadzony bezpiecznie. Oceniają one funkcję m.in. układu krążenia, nerek, wątroby, układu krzepnięcia oraz sprawdzają czy w organizmie nie toczy się żaden stan zapalny.

Pamiętaj

Wynik badania grupy krwi, który zanosisz do szpitala, musi być oryginalny, podbity pieczątką diagnosty, który wykonał badanie. Nie wystarczy grupa krwi podana np. w karcie informacyjnej z poprzedniego pobytu w szpitalu. Również jeśli od czasu ostatniego badania grupy miałeś przetaczaną krew, badanie musisz powtórzyć.

Na te badania przyjdź na czczo!