Przygotowanie do badania

Przygotowanie do pobrania krwi

Na badanie krwi należy przyjść:
1. na czczo (bez śniadania, dzień wcześniej spożyć lekką kolację około godz. 18:00)
2. wypoczętym po przespanej nocy
3. w godzinach porannych (8:00 – 11:00)
4. w miarę możliwości po odstawieniu zażywanych leków (skonsultuj to z lekarzem).

Uwaga: w niektórych przypadkach badania krwi wykonywane są po posiłku i po przyjętych lekach, zgodnie ze wskazówkami lekarza.

Postępowanie przed dostarczeniem próbki moczu na badanie ogólne

1. Nabyć w aptece pojemnik jednorazowy.
2. Do badania wymagany jest mocz poranny, pierwszy po nocy.
3. Przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć wodą i mydłem okolice ujścia cewki moczowej:
– u mężczyzn – żołądź, po uprzednim usunięciu napletka
– u kobiet – odchylić wargi sromowe, umyć okolice cewki moczowej i osuszyć jałowym gazikiem lub ręcznikiem papierowym.
4. Umyć dokładnie ręce.
5. Odkręcić zakrętkę pojemnika, nie wcześniej jednak, niż przed samym oddaniem moczu.
6. Ponownie odsłonić ujście cewki moczowej. Pierwszą porcję moczu oddać do toalety. Następnie, nie przerywając napełnić moczem pojemnik jednorazowy (2/3 objętości, tj. około 100 ml). Końcową porcję moczu oddać do toalety.
7. Zakręcić dokładnie zakrętkę pojemnika nie dotykając jego wnętrza palcami.
8. Pojemnik z moczem należy opisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie do laboratorium, nie później jednak niż do 2 godzin od napełnienia pojemnika.

Uwaga: w przypadku pacjentów, którzy mieli wykonywane badanie RTG z kontrastem, wskazana jest jednodniowa przerwa przed wykonaniem badania moczu, aby uniknąć zafałszowania wyniku spowodowanego zmianą zabarwienia moczu.

Postępowanie przed dostarczeniem próbki moczu na posiew

1. Nabyć w aptece pojemnik jednorazowy – sterylny! – bardzo ważne.
2. Do badania wymagany jest mocz poranny, pierwszy po nocy.
3. Przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć wodą i mydłem okolice ujścia cewki moczowej:
– u mężczyzn – żołądź, po uprzednim usunięciu napletka
– u kobiet – odchylić wargi sromowe, umyć okolice cewki moczowej i osuszyć jałowym gazikiem lub ręcznikiem papierowym.
4. Umyć dokładnie ręce.
5. Odkręcić zakrętkę pojemnika, nie wcześniej jednak, niż przed samym oddaniem moczu.
6. Ponownie odsłonić ujście cewki moczowej. Pierwszą partię moczu oddać do toalety. Następnie, nie przerywając, napełnić moczem sterylny pojemnik jednorazowy (2/3 objętości, tj. około 100 ml). Końcową porcję moczu oddajemy do toalety.
7. Zakręcić dokładnie zakrętkę pojemnika nie dotykając jego wnętrza palcami.
8. Pojemnik z moczem należy opisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie do laboratorium, nie później jednak niż do 1 godziny od napełnienia pojemnika.

Postępowanie przed dostarczeniem próbki dobowej zbiórki moczu (DZM)


Zbiórkę dobową moczu przeprowadza się w okresie 24 godzin.

1. Nabyć w aptece pojemnik jednorazowy.
2. Przygotować pojemnik do całodobowego gromadzenia moczu o pojemności około 2 litrów.
3. W dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej.
4. Przed oddaniem kolejnego moczu należy dokładnie umyć wodą i mydłem okolice ujścia cewki moczowej:
– u mężczyzn – żołądź, po uprzednim usunięciu napletka
– u kobiet – odchylić wargi sromowe, umyć okolice cewki moczowej i osuszyć jałowym gazikiem lub ręcznikiem papierowym.
5. Każdą następną porcję oddanego moczu należy w całości przenieść do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu. Należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki moczu!
6. Pojemnik ze zbieranym moczem należy każdorazowo zamknąć i przechowywać w lodówce.
7. Czynność zbierania każdej porcji moczu należy powtarzać aż do następnego dnia.
8. Następnego dnia rano zakończyć zbiórkę moczu o godzinie, w której ją rozpoczęto (tj. jeśli zbiórkę rozpoczęto o godz. 7:00 należy ją zakończyć następnego dnia o godz. 7:00).
9. Po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika, zmierzyć dokładnie jej objętość, a następnie odlać próbkę około 50-100 ml do jednorazowego pojemnika.
10. Pojemnik z moczem należy opisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie do laboratorium, nie później jednak niż do 2 godzin od napełnienia pojemnika.
11. Na opisanym pojemniku należy koniecznie dodatkowo umieścić:
– całkowitą objętość zebranego moczu w mililitrach (ważne!)
– dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.

Uwaga: jeśli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu oddana w czasie dokonywanej zbiórki nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, zbiórkę należy przeprowadzić ponownie w innym dniu.

Postępowanie przed dostarczeniem próbki kału

1. Nabyć w aptece specjalny jednorazowy pojemnik transportowy z łopatką.
2. Należy pobrać niewielką ilość kału do pojemniczka, za pomocą umieszczonej w nim specjalnej łopatki. Do badania należy pobierać kał z kilku miejsc, szczególnie tych zawierających krew, śluz lub ropę.
3. Napełnić pojemnik kałem do około 1/2 objętości, nie więcej.
4. Pojemnik z kałem należy opisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie do laboratorium, nie później jednak niż do 2 godzin od napełnienia pojemnika. W innym przypadku należy go przechowywać wyłącznie w lodówce.

Uwaga: do badań mikrobiologicznych i mykologicznych należy używać pojemników jałowych (sterylnych).

Postępowanie przed pobieraniem wymazów bakteriologicznych / mikrobiologicznych

Pobieranie wymazu odbywa się za pomocą sterylnej wymazówki z podłożem transportowym do badań bakteriologicznych.
Dotyczy wymazów bakteriologicznych pobranych z gardła, nosa, oka, ucha, skóry, ran, pochwy, cewki moczowej, kanału szyjki macicy.

Ważne informacje:
1. Materiał pobrany na wymazówkę zgodnie z procedurami pobrania materiału przez lekarza lub osobę wykwalifikowaną należy umieścić w probówce z podłożem transportowym oraz dostarczyć w ciągu 24 godzin do laboratorium. Po pobraniu podłoże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
2. Wymaz z gardła najlepiej pobierać w godzinach porannych. Przed pobraniem nie myć zębów, nie jeść ani nie pić. Jeżeli z różnych względów te warunki nie mogą być spełnione, należy odczekać minimum 5 godzin.
3. Wymaz z oka: przed pobraniem nie zakrapiać oczu kroplami, nie przemywać preparatami ziołowymi.
4. Wymaz z ujścia cewki moczowej: pobieranie nie może następować bezpośrednio po oddaniu moczu. Należy najlepiej odczekać co najmniej 2 godziny od ostatniego oddania moczu do pobrania badania.
5. Materiał do badań bakteriologicznych (wymazy, posiewy) przyjmujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.30 – 10.00. W piątek po godzinie 10.00 materiału do badań bakteriologicznych nie przyjmujemy.
W sobotę materiału do badań bakteriologicznych nie przyjmujemy!

Postępowanie przed dostarczeniem spermy (nasienia) do badania:

1. Należy zachować wstrzemięźliwość seksualną 3-5 dni przed badaniem.
2. Nabyć w aptece pojemnik jednorazowy – sterylny, taki jak do moczu.
3. Nasienie należy w całości oddać do sterylnego jednorazowego pojemnika, najlepiej w laboratorium lub dostarczyć do laboratorium nie później niż do 30 min. od oddania nasienia do pojemnika, transportując w temperaturze bliskiej temperatury ciała.
4. Przed badaniem unikać alkoholu , papierosów i innych używek, starać się unikać stresu i nadmiernego wysiłku fizycznego.
5. Badania nie należy wykonywać w trakcie infekcji bakteryjnej czy wirusowej, w szczególności jeżeli towarzyszy wysoka temperatura ( powyżej 38oC). Po ustąpieniu objawów należy odczekać minimum 2 tygodnie przed wykonania badania. Nie zaleca się również wykonywać badania w trakcie antybiotykoterapii oraz do 2 tygodni po jej zakończeniu.

Ważne informacje:

Do stwierdzenia obniżonej płodności lub niepłodności męskiej potrzebne jest co najmniej dwukrotne przeprowadzenie badania. Zazwyczaj w przypadku wyników odbiegających od normy badanie powtarza się po upływie 3 miesięcy.

Postępowanie przed dostarczeniem kleszcza do badania

1.Usuń bezpiecznie kleszcza ze skóry.

Kleszcza należy wyjąć ze skóry w całości!

Po ukąszeniu, kleszcza najlepiej usuwać pęsetą, lassem do usuwania kleszczy lub innymi przyrządami służącymi do tego celu- do nabycia w aptece. Nie należy usuwać kleszcza gołymi rękami, gdyż może zwiększyć to ryzyko zakażenia. Należy chwycić kleszcza jak najbliżej skóry i pewnym, ale delikatnym ruchem wyciągnąć go pociągając ku górze. Nie należy kleszcza wykręcać, a także nie wolno zaciskać pęsety na ciele kleszcza. Po wyjęciu kleszcza należy ranę oraz pęsetę zdezynfekować środkiem dezynfekującym rany oraz dokładnie oczyścić ręce wodą z mydłem.

Uwaga! Nie wolno smarować kleszcza masłem lub innymi środkami, które mogłyby go podrażnić, gdyż znacznie zwiększa to ryzyko zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi.

2. Dostarczenie kleszcza do laboratorium.

Kleszcza należy zapakować w miarę możliwości szczelnie do woreczka foliowego albo pojemnika na mocz lub kał następnie dostarczyć do laboratorium maksymalnie do 48 godzin od usunięcia kleszcza. W czasie przed dostarczeniem do laboratorium przechowywać w lodówce.