MARKERY NOWOTWOROWE

W ciągu ostatnich trzydziestu lat ponad dwukrotnie wzrosła zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce.

Nowotwory są obecnie na drugim miejscu wśród przyczyn zgonów w naszym kraju. Każdy z nas chciałby ustrzec się przed tą chorobą. Co jesteśmy w stanie zrobić?
Najważniejsze jest wczesne wykrycie. Wiele nowotworów wykrytych we wczesnym stadium jest całkowicie uleczalnych. Badania przesiewowe takie jak cytologia czy mammografia wykonywane regularnie bardzo wcześnie wykrywają chorobę. Niestety niektóre nowotwory długo nie dają charakterystycznych objawów.

Czym są markery nowotworowe? Są to wytwarzane przez komórki nowotworowe substancje, które wykryte we krwi mogą sugerować chorobę. Czasem służą do monitorowania postępu choroby i ustalenia rokowania. Choć nie są to idealnie specyficzne i czułe metody to często pozwalają skierować diagnostykę na właściwe tory i tym samym szybciej postawić diagnozę. A jak wiemy, w przypadku chorób onkologicznych czas ma kluczowe znaczenie.

Istnieje wiele różnych markerów nowotworowych, niektóre są specyficzne dla pojedynczego narządu, inne dla kilku.

Z naszą ofertą badań markerów nowotworowych zapoznaj się tutaj:

– Nowotwory u kobiet
– Nowotwory u mężczyzn